메뉴 건너뛰기

JUEUN CORPORATION VINA Mở Rộng Kinh Doanh Thẻ Thông Minh Hàn Quốc tại Việt Nam

News provided by JUEUN CORPORATION
February 18, 2016 14:52

SEOUL--(Korea Newswire) February 18, 2016 -- JUEUN CORPORATION VINA (www.smartcard-jueun.com), một công ty tài chính Hàn Quốc chuyên về cấp vốn đầu tư, sắp được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào Tháng 3.

Dự án kinh doanh đầu tiên của công ty, trong nỗ lực tìm kiếm các dự án hoặc công ty có quy mô từ nhỏ tới vừa với tiềm năng tăng trưởng cao, sẽ là cấp vốn đầu tư và sắp xếp để một doanh nghiệp thẻ thông minh Hàn Quốc với giải pháp đã được cấp bằng sáng chế quốc tế, gia nhập thị trường Việt Nam.

JUEUN CORPORATION VINA, hướng tới tăng trưởng tương hỗ bằng cách xây dựng mối quan hệ đối tác thực sự với các công ty đối tác, sẽ đưa công nghệ Hàn Quốc vào Việt Nam sau khi ký hợp đồng đại lý độc quyền với một doanh nghiệp thẻ thông minh Hàn Quốc để phân phối ở nước ngoài, và xây dựng danh mục đầu tư thành công thông qua các công ty trong nước tại Việt Nam hoặc PE/PF.

Hyun-seung Lee, Tổng Giám đốc của JUEUN CORPORATION VINA, cho biết: “Chúng tôi sẽ hỗ trợ các công ty Hàn Quốc gia nhập và xây dựng kinh doanh thành công tại thị trường Việt Nam.”

Văn bản ngôn ngữ nguồn ban đầu của thông báo này là phiên bản chính thức, có thẩm quyền. Các bản dịch được cung cấp chỉ như một sự điều chỉnh thích nghi, và sẽ được tham chiếu chéo với văn bản ngôn ngữ nguồn, đây là phiên bản duy nhất của văn bản có hiệu lực pháp lý.

Contact

JUEUN CORPORATION VINA
Seung yeon Kim
+82-2- 516-6645
이메일 보내기

This is a news release distributed by Korea Newswire on behalf of this company . Learn more

Share this News Release

보도자료를 발표할 생각이세요?

뉴스와이어는 국내 최강의 보도자료
배포 플랫폼입니다.

무료 가입하기

서비스 자세히 보기

회원이세요? 로그인