Alipay+ Logo
소프트웨어, 온라인 쇼핑
Tower 1, Alibaba Group Holdings Limited 969 West Wen Yi Road Yuhang District, Hangzhou Zhejiang, China

Alipay+ 보도자료